TOBB ETÜ’yü geleceğe taşıyacak güçlü bir strateji kurgulamak üzere 8 Aralık 2022 tarihinde Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay başkanlığında, Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Alanyalı, Genel Sekreter Dr. Gökhan Göksu, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları ve Kurumsal Strateji Ofisi çalışanlarının katıldığı toplantıyla başlatılan stratejik plan ve kalite çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 2023 yılının ilk etkinliği olan Kalite ve Stratejik Planlama Açılış Toplantısı 7 Ocak 2023 tarihinde TOBB ETÜ Konferans Salonunda, sürece katkı sağlamak isteyen 60’ın üzerinde gönüllü paydaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, TOBB ETÜ için büyük önem arz eden strateji, kalite ve akreditasyon çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirttiği açılış konuşmasında 2023- 2028 Stratejik Planının hazırlanma sürecinde yer alan gönüllülere ve çalışmaları koordine eden Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Prof. Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu, Prof. Dr. Ali Aydın Selçuk ile Kurumsal Strateji Ofisi’ne teşekkür etti.

Katılımcıların kendilerini tanıttığı ve çalışmalara yönelik beklentilerini paylaştığı toplantıda, grupların birbirini daha yakından tanımasını sağlamak üzere çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Prof. Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu’nun katılımcıları süreçle ilgili bilgilendirmek üzere sunumlarını gerçekleştirdiği toplantı anket uygulaması ve sonuçların paylaşılmasıyla sona erdi.

 

Gönüllü akademisyen, idari personel, öğrenci ve mezunlardan oluşan odak gruplar; liderlik ve yönetim, uluslararasılaşma, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı olmak üzere belirlenen beş konu başlığına yönelik analiz, değerlendirme ve öneriler üzerinde çalışacak. Çalışmalar Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan iki günlük bir çalıştay ve odak gruplar, danışma kurulu ve koordinasyondan sorumlu çekirdek ekibin düzenli toplantılarıyla devam edecek.