TOBB ETÜ’nün Misyonu:

TOBB ETÜ kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapan, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile toplum ihtiyaçlarına yönelen ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunan, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren bir üniversite olmak misyonu ile kurulmuştur.

 

TOBB ETÜ’nün Vizyonu:

“Teknoloji ve üretkenlik fikirleri ile geleceği şekillendiren öncü bir üniversite olmak” tır.

TOBB ETÜ belirlemiş olduğu vizyon ile geleceği tasarlayan ve ona yön veren bir üniversite olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği içerisinde gereken yenilikçi araştırmaları yürütmeyi ve verimliliği en üst seviyede tutarak topluma yüksek katma değer sağlamayı amaçlamaktadır.

TOBB ETÜ, bilgiyi teknolojiye dönüştüren ve teknolojiyi sadece öğreten değil geliştiren bir üniversite olarak ülkemize girişimci mezunlar yetiştiren ve küresel boyutta yürüttüğü araştırma geliştirme faaliyetleri ile dünyada tanınan, saygın ve rekabetçi bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

 

TOBB ETÜ’nün Temel Değerleri;

- Yenilikçi olmak,

- Profesyonel olmak,

- Sorumluluk sahibi olmak’tır.

 

TOBB ETÜ’nün Amaçları;

- FSMH varlıklarının artırılması,

- Eğitimlerin girişimci odaklı verilmesi,

- ARGE ve girişimciliği destekleyici yeni bilgi üreten temel araştırmaların artırılması,

- Toplumsal sorunların çözümünde kullanılmasına yönelik uygulamalı araştırmaların artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,

- Marka ve pazar odaklı girişimci işletmelerin ortaya çıkarılması ve bunlar için uygun yatırım ikliminin yaratılması,

- Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin disiplinlerarası niteliğinin artırılması,

- Ulusal ve uluslararası işbirliğinin ve ortak çalışmayı teşvik edecek araştırma çalışmalarının ve projelerinin geliştirilmesi,

- Ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması’dır.