Logomuzda yer alan yapboz parçaları, sürekli iyileştirme için atılması gereken her bir adımı temsil etmektedir. Kalite ve stratejik planlama çalışmalarında yer alan herkes yapboza bir parça daha eklemektedir. TOBB ETÜ'nün tüm paydaşlarının katkısı ile ortaya çıkacak olan bu resim; sürdürülebilir kalkınma hedeflerini benimsemiş, girişimci, yenilikçi ve nitelikli bir üniversiteyi ortaya koyacaktır.

Sürece katkı sağlayan ekipler;