KAS ETÜ üyeleri ile birlikte Üniversiteyi daha iyiye taşıyacak olan değerler, misyon ve vizyonun yeniden tasarlanması ve eksiklerin iyileştirilmesi amacıyla "Kalite ve Stratejik Plan Hazırlığı Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. 

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Alanyalı’ nın açılış konuşmasında; Üniversitenin kalite, strateji ve akreditasyon süreçleri ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların önemine değinmiş, KAS ETÜ üyelerine ve süreci organize eden ÇEK ETÜ üyelerine teşekkür etmiştir.

Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan gerçekleştirdiği sunumu ile kalite süreçlerine tekrar değinmiş ve Kurumsal Akreditasyonun önemine vurgu yapmıştır. YÖKAK Değerlendirme Türlerine ve Kalite Güvence Sistemine vurgu yapmıştır. Kurum İç Değerlendirme Raporu yazım sürecini ve raporda olması istenen ana hususları detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaşmıştır. Toplantı akışı ile ilgili bilgi vermiş ve katılımcıların toplantıdan beklentilerini almıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Yetkin Utku Kamuk ve Dr. Öğretim Üyesi Zafer Doğru, ekip üyelerinin arasındaki iletişimi arttırmak ve birlikte çalışmanın önemini vurgulamak amacıyla yetişkin oyunlarından biri olan eşleşme-sıralama-grup oluşturma süreçlerini içeren oyun çalışmasını gerçekleştirmiştir. Katılımcılar bu sayede birlikte çalışmanın ve organize olmanın önemini eğlenceli şekilde deneyimlemiştir.

Uzm. Kader Cengiz Kaya, vizyon, misyon ve değerler konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Vizyon, misyon ve değerler kapsamında detaylı bilgilendirme yapmıştır.Üniversiteyi daha iyiye götürecek yol haritasının belirlenmesi ve bu hedefe giderken gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar kapsamında, katılımcıların TOBB ETÜ’yü nerede ve nasıl gördüklerini hayal etmelerini istemiştir. Bu çalışmalar kapsamında olması beklenen vizyon, değerler, fiziksel özellikler, KAS ETÜ ekip üyesi özellikleri, başarının sırrı, öncelikli düzeltilmesi gereken alanlar listeleri oluşturulmuştur.