Planla uygula kontrol et (PUKÖ) döngüsü, sürekli iyileştirme yaklaşımıdır. Bu döngü, bir sorunu veya işlemi iyileştirmek için dört temel adımı içerir:

Planla: Sorunu tanımlamak, hedefleri belirlemek ve stratejileri geliştirmek için plan yapılır.

Uygula: Planı uygulamak ve hedefleri gerçekleştirmek için eyleme geçmek.

Kontrol et: Sonuçları ve performansı değerlendirmek, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını kontrol etmek ve iyileştirmeler yapmak için gerektiğinde planı güncellemek.

Önlem al: Yeniden ortaya çıkan sorunları önlemek için alınacak önlemleri belirlemek.

Üniversiteler, bir dizi sorun ve zorlukla karşı karşıya kalan karmaşık kurumlardır. Bu sorunlar arasında öğrenci memnuniyetsizliği, finansal sıkıntılar, yönetim sorunları ve öğrenci başarısızlığı gibi konular yer almaktadır. PUKÖ döngüsü, üniversitelere bu sorunları ele almak ve çözüm üretmek için etkili bir yaklaşım sağlar. Bu döngü, üniversitelerin hedeflerini belirlemelerine, stratejiler geliştirmelerine, bunları uygulamalarına ve sonuçları değerlendirmelerine olanak tanır. PUKÖ döngüsü aynı zamanda sürekli iyileştirme felsefesi ile uyumludur ve üniversitelerin sürekli olarak performanslarını artırmalarına yardımcı olabilir.