KAS ETÜ üyeleri ile birlikte TOBB ETÜ'nün iyileştirilmeye açık yönlerinin ele alınması ve eksiklerin iyileştirilmesi amacıyla "Kalite ve Stratejik Plan Hazırlığı Eksen Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. 

Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ ın açılış konuşmasında; Üniversitenin kalite, strateji ve akreditasyon süreçleri ve bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların önemine değinmiş, KAS ETÜ üyelerine ve süreci organize eden ÇEK ETÜ üyelerine teşekkür etmiştir.

Prof. Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu, gerçekleştirdiği sunumda 5 ana eksenin (Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı, Uluslararasılaşma) önemini anlatmış olup, KAS ETÜ ekiplerinden bu alanlara yönelik tespit ettikleri iyileştirmeye açık alanları belirlemesini istemiştir. 

Ekipler, kendi eksenlerinde tespit ettikleri iyileştirmeye açık yönleri ve çözüm önerilerini belirlemek için çalışma gerçekleştirmiştir. Çalıştayın sonucunda; Üniversitemizin hedefleri ve planları, bunları gerçekleştirebilmek için yapılacak çalışmalar planlanmıştır.

Vizyon Çalıştayında gözden geçirilen misyon, vizyon, değerler ve hedeflerden sonra, Eksen Çalıştayında ele alınan iyileştirmeye açık yönlerin tespit edilmesi ve çözüm önerileri ile Stratejik Plan hazırlığı sürecinde çok önemli adımlar atılmıştır.